Turi në fabrikë

CAD

Prerja

Magazina e Produktit të Përfunduar

Inspektimi

Punëtori për përpunimin e pajisjeve

Paketimi

Magazina e pjesëve

Qepje

Transporti detar

.