Turne në fabrikë

CAD

Prerja

Magazina e produktit të përfunduar

Inspektimi

Punëtori e përpunimit të harduerit

Paketimi

Magazina e Pjesëve

Qepje

Transporti

.