Turne në fabrikë

CAD

Prerja

Magazina e Produkteve të Përfunduara

Inspektimi

Punëtori e përpunimit të harduerit

Paketimi

Magazina e Pjesëve

Qepje

Transporti

.